Privacy verklaring

 • Home
 • //
 • Privacy verklaring

Weidebosch Wellness Vakantiewoningen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de website www.jacuzzihuisje.nl zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van deze website en dragen er zorg voor dat de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit delen, doorgeven, verkopen of ter beschikking stellen aan derden.

Wij kunnen op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit, zoals bijvoorbeeld de politie, daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Wij verwerken persoonsgegevens op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de aanverwante geldende wet- en regelgeving stelt.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om uw informatie te beschermen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken alleen de volgende, strikt noodzakelijke, persoonsgegevens van de contactpersoon:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Email adres
 • Telefoonnummer
 • Overige persoonsgegevens die u bij het contact actief aan ons verstrekt

Doel van de verwerking

Wij verwerken deze persoonsgegevens om:

 • uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening en uw reservering,
 • u te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,
 • onderhoud en verbetering van onze website.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De bewaartermijn is maximaal 2 jaar, tenzij anders wettelijk verplicht.

Inzage, correctie, verwijderen

U heeft het recht om deze gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt hiertoe een verzoek richten aan info@weidebosch.nl. Weidebosch Wellness Vakantiewoningen zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken, op uw verzoek reageren.

Klacht

Klachten over de omgang met uw persoonsgegevens kunt u bij ons melden via info@weidebosch.nl. Weidebosch Wellness Vakantiewoningen zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en treffen passende organisatorische en technische maatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via  info@weidebosch.nl.

Cookie verklaring

Wij gebruiken geen technische, functionele of tracking cookies.